separador


EL PLAN DE REACTIVACIÓN DE NAVARRA 

NAFARROA SUSPERTZEKO PLANA

MÁS NOTICIAS

separación

NAFARROA SUSPERTU 2020-2023 ZER DA ?

✔ Gizarte eredu baterantz

Nafarroa Suspertu 2020-2023 Planak, COVID-19ak eragindako krisiaren ondorioak arintzeaz gain, Nafarroako gizartea biltzea proposatzen du, hala, Foru Komunitatea Europako ekonomia jasangarrienen, lehiakorrenen eta kohesionatuenen artean kokatzeko prozesuan aurrera egiteko. 

Nafarroak hainbat erronkari egin behar dio aurre: bere lehiakortasunaren hobekuntzari, digitalizazioari, jasangarritasunari, lurraldearen egituraketari eta kohesio eta erresilientzia sozialaren hazkundeari. Horiei ekiteko, planak sektore publikoaren zeregin berri baten alde egiten du, eta aliantza publiko, pribatu eta sozialak eraikitzearen alde, Nafarroako gizarteak, oro har, parte har dezan eredu berri horretaranzko bidean.
 

✔ Partaidetza plana

Nafarroa Suspertu Planak kalitate demokratikoa eta herritarren parte-hartzea bultzatzen duen gobernantza-sistema publiko berri bat sustatzen du. Hala, Foru Komunitatearen parte-hartze kanalen bidez 100 ekarpenetan baino gehiagotan egindako 1.500 proposamenak laburtzen dituzte Planaren lehentasunek;

Gobernuko departamentuek, kontsulta prozesuan herritarrek, Nafarroako Parlamentuak zein gizarte zibileko erakundeek egindakoak. Erantzukizun partekatuen gobernantzaren printzipiotik abiatuta, Planak zuzendaritza-egitura malgu bat aurreikusten du, partaidetza politiko eta soziala eta Gobernuaren ekimena eta exekuzioa ahalbidetzen dituena.

 

✔ Erreferentzia-markoakana

Nafarroa Suspertu Planak Europarako Berreskuratze Plana du oinarrian, baita 2030 Agendaren barruan Garapen Iraunkorreko Helburuak lortzeko nazioarteko ahaleginetan ere. Erreferentzia-esparrua Foru Komunitatean jadanik garatutako politiketatik abiatzen da, bereziki Nafarroako 2030 Agendatik eta S3 Espezializazio Adimenduneko Estrategiatik, lehiakortasuna, jasangarritasuna eta gizarte-kohesioa areagotzeko berezko horizonte estrategikotik.

separador


HELBURUAK 

HELBURUAK 

Nafarroa Suspertu Plana bost misio estrategikoren inguruan antolatzen da: 

 1. Ekonomia iraultza digitalerako prestatzea, ekintzailetza sustatuz 
 2. Energia-trantsizioa azkartzea, jasangarritasunaren ikuspegitik 
 3. Gizarte kohesioa sustatzea eta aukera-berdintasuna bermatzea 
 4. Lurraldea egituratzea eta despopulazioari aurre egitea 
 5. Gure elkarbizitza ereduan sakontzea, gizarte anitza, erresilentea eta demokratikoan

separador


MÁS NOTICIAS

LEHENTASUNAK ETA EKINTZAK 

LEHENTASUNAK ETA EKINTZAK 

Planaren helburuak hurrengo lehentasunetan eta ekintzetan hezurmamitzen dira: 

 • COVID-19aren krisiak gehien kaltetutako sektoreak lagundu 
 • Nafarroako sektore estrategikoak sustatu
 • Ekintzailetza berritzailea eta gizarte ekonomia piztu
 • Nafarroak I+G aloraren Europar Batasunaren barruan duen tokia hobetzea
 • Digitalizazioa bultzatzea eskualdeko lehiakortasuna hobetzeko
 • Eten digitala desagerraraztea
 • Azpiegiturak eta garraio sistemak sustatzea
 • Guztien lan aukerak aldeztea 
   
 • Nafarroak berriz ere energia berriztagarrien arloan Europako erreferente izateko tokia hartzea. 
 • Trantsizio energetikoa ekonomia dinamizatzen duen elementu izatea 
 • Eraikuntza jasangarria bultzatzea
 • Klimaren arloko ekintza eta ekonomia zirkularra sustatzea
 • Basoak, ibaiak eta naturguneak aberastasun- eta biodibertsitate-iturri gisa kontserbatzea
 • Elikadura sistema justu, osasungarria eta ingurumenarekiko jasangarria sustatzea
   
 • Hazkunde jasangarrirako eta hiri- eta landa-eremuen arteko harremanetarako eredu berri baten alde egitea
 • Oinarrizko zerbitzu bermatzea, jasangarriak eta denok eskuratzeko modukoak
 • Garapen kohesionatu eta solidarioaren aldeko ekintzailetza eta berrikuntza soziala bultzatzea
 • Pirinioaldea eta beste eskualde behartsu batzuk suspertzea
 • Landa eremuaren garapen ekonomikoa eta soziala indartzea
   
 •  Pertsonak babesteko osasun-sistema baten aldeko apustua
 •  Errenten bermea
 •  Babes sozialaren sarea sendotzea
 •  Egoitzako eta etxeko laguntza sendotzea
 •  Lana eta familia bateratzeko eta zaintzarako laguntza
 •  Gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna
 •  Gazteriaren arloko plangintza estrategiko berria
 •  Etxebizitza izateko laguntza
 •  Pertsonengan inbertitzea: hezkuntza eta prestakuntza
   
 •  Giza askatasun eta eskubideen bermea
 •  Euskara kohesio- eta aniztasun-faktore gisa
 •  Aniztasuna sustatzea
 •  Justiziaren arloko talka-plana
 •  Kultura suspertzea
 •  Kirola bizi kalitatearen bektoretzat hartzea 
 •  Herritarren parte-hartzea sustatzea
 •  Herritarren segurtasuna indartzea eta erresilientzia sustatzea
 •  Baliabide gehiago eta hobeak zerbitzu publikoetarako
 •  Digitalizazioa, datu-zientzia eta adimen artifiziala herritarren zerbitzura
 •  Komunikazioa eta gardentasuna sustatzea
 •  Administrazioaaren sinplifikazioa
 •  Sarean eta azpiegiturak admistrazio eta gizarte moderno eta eskuragarrietarako
 •  Oinarrizko ikerketa adimen artifizialaren zientzian
   
 •  Europar Batasunaren funtsen bilketa areagotzea
 •  Lerrokatzea EBren estrategia nagusiekin 
 • Nafarroako nazioartekotzea
 • Garapenerako nazioarteko lankidetza
   

separador


BALIABIDEAK

BALIABIDEAK

Datorren hiru urtetan, 2021-2023, el Plan Reactivar Navarra/Nafarroa Suspertu Planak Aurrekontu Orokorretako 989,41 milioi euro izango ditu. 

Kopuru horri honako baliabideak gehitu behar zaizkio: 

 

 • Nafarroako Aurrekontu Orokorretan hasierako partidak, hasierako helburuak birbideratuta
 • Estatutik berreraikitze-programen baitan datozen funtsak. Horien artean, itzuli behar ez den Funtseko 16.000 milioiko zuzkidura (1. tartean 88,7 milioi esleitu zaizkio Nafarroari).
 • Europako funtsetan parte-hartzea, Europar Batasunaren Suspertze Planaren eta Itun Berdearen esparruan.
 • Europako Egitura eta Inbertsio Funtsak birprogramatzetik sortutako baliabideak -EGEF, EGIF, LGENF-.
 • Europako beste ekimen eta programa batzuetatik datozen funtsak, Europar Batasuna berreskuratzeko estrategiaren esparruan.
   

Plan horrek, gainera, ekonomia proiektu pribatuen bidez mobilizatzeko balioko du. Era berean, baliabide pribatu gehigarriak mobilizatzea bilatuko da, eragin-inbertsioaren, inbertsio arduratsuen eta aliantza publiko-pribatuen bidez, hala gomendatzen duten ekintzak garatzeko. Azkenik, zorpetzearen baliabidea erabiliko da, defizitaren eta zorraren helburuak malgutzean. 
 

MÁS NOTICIAS

separador


MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

Eduki publikatzailea

ALBISTE GEHIAGO

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS

MÁS NOTICIAS