espacio

separador


EL PLAN DE REACTIVACIÓN DE NAVARRA 

NAFARROA SUSPERTZEKO PLANA

espacio

espacio

TEXTO DOS COL

AUTONOMOENTZAKO LAGUNTZAK

Ehun ekonomikoa ez suntsitze aldera, Nafarroako Gobernuak zuzeneko eta aparteko bi laguntza-mota onartu ditu autonomoen taldearentzat: lehena 2.200 eurokoa da, eta martxoaren 17ko 8/2020 Errege Dekretuaren 17. artikuluan araututako aparteko prestazioa aitortuta duten profesionalentzat da.

Era berean, 700 euroko laguntza eskaintzen da Gizarte Segurantzan (edo bestelako mutualitateetan) uneoro altan egon diren autonomoentzat eta jarduera uzteagatik prestaziorik jaso ez dutenentzat, baldin eta hileko fakturazioa gutxienez %30 murriztu bazaie azken sei hilabetetako batez bestekoarekin alderatuta.

Ekainaren 2an irekiko da laguntzak eskatzeko epea. Langile autonomoek edo euren ordezkaritzan dihardutenek eskatzen ahal dituzte, bakarrik internet bidez. Alarma-egoera amaitu eta hurrengo hilabeteko azken egunean bukatuko da epea.

PARTE HARTU

COVID-19ak eragindako pandemia erakunde, politika, ekonomia eta gizartearen aldetik nazioarteko erronkarik handiena izan da II. Mundu Gerraz geroztik, eta gure eredu sozial eta ekonomikoan duen inpaktua erabakigarria izaten ari da. Hori dela-eta, aldaketa berritzaileak behar dira ekonomian, politikan zein gizartean.

Hori lortzeko, ekonomia konektatuagoa eta gizatiarragoa eraiki dezakegu, gizarte batuago eta solidarioagoa, eta lidergo politikoaren modu parte-hartzaileagoak. Ikuspegi hori aintzat hartuta, Nafarroa Suspertzeko Planean gizarte osoaren inplikazioa bilatu nahi da, erantzukizun partekatua eta krisi honetarako irtenbide onenak lortzearren. Ezagutu hemen Planaren Oinarriak

separación

separador


LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLANAREN HELBURU ESTRATEGIKOAK

web básico introducción objetivos

Eraketan zehar, zazpi jarduera-eremutan aurreikusitako neurri nagusiak batera baloratuko dira Planean:

Objetivos estratégicos

 Krisitik ateratzea eredu berria burutuaz.

 Osasun-krisiak geratutako ekonomia suspertzea.

  Berrikuntza teknikoa eta soziala bultzatzea, aldaketaren eta enpresa-aniztasunaren palanka gisa.

 Ekonomia soziala eta kooperatiboa indartzea. Hirugarren sektorea eta lankidetzako ekonomia garatzea.  

 Gizarte erresilienteagoa bultzatzea lankidetza jorratuaz.

 Nazioarteko merkatu berrietara eta eskaera berrietara irekitzea.

 Egiteko zeuden inbertsioak bultzatzea.

 Gizarte eta enpresa mailako itunak sakontzea.

 Talentua bultzatzea.

 Kultura indartzea kohesioaren eta gizarte-ongizatearen funtsezko elementu gisa.

 Administrazioa eta sektore publikoa modernizatzea. Administrazioen arteko harremana eta lankidetza indartzea.

 Osasun-arloko ekosistema eta adinekoen zaintza indartzea.

 Estaldura sozialeko sistemak sakontzea.

 Nafarroa konektatzea kohesio digital eta lurralde-kohesiorako.

 Lurraldearen berroreka bilatzea, landa-eremua baloratuaz.

separador


LAS AREAS DE ACTUACIÓN

JARDUERA-EREMUAK

Eraketan zehar, zazpi jarduera-eremutan aurreikusitako neurri nagusiak batera baloratuko dira Planean:

1. Babes soziala: adinekoentzako egoitza-ereduak berrikustea; errentak birbanatzeko politikak bermatzea; talde ahulak babestea; eta etxebizitza izateko eskubide subjektiboa aitortzea, besteak beste.

2. Ekonomia suspertzea: laguntzak eteentzat, autonomoentzat, gizarte-ekonomiarentzat eta hurbileko merkataritzarentzat; laguntza enpresa-ehunarentzat eta zenbait industria birmoldatzeko; zaintza pertsonaleko ekonomia garatzea; azpiegitura digitaletan eta lurrekoetan inbertitzea.

3. Bizikidetza-esparrua: harreman sozialerako modu berriak, kontsumo-ohitura berriak edo espazio publikoen erabilera berriak; boluntariotzako sareen koordinazioa; bizikidetza zibikoa bultzatzeko jarduerak.

4. Trantsizio energetikoa: ekonomiaren eta hirien deskarbonizaziorako konpromisoa eta bat egitea “Green Deal Europea-rekin” eta Aldaketa Klimatikora egokitzeko Plan Integralarekin; ekonomia zirkularreko ekimenak garatzea; alokairuko etxebizitza-plana eta eraikuntza iraunkorraren plana bultzatzea.

5. Lurralde-garapen iraunkorra: Nafarroako lurralde-estrategia berrikustea eta landa-ingurunean jarduera suspertzea; lehen sektorearentzako laguntzak; nekazaritzako elikagaien kate propioa eta kilometro 0-ko estrategiak indartzea eta tokiko produktuak sustatzea; turismo iraunkorra, ekintzailetza berdea, e.a. sustatzeko estrategiak berrikustea.

6. Zerbitzu publikoak: sektore publikoa suspertzearen motore gisa; Nafarroako Gobernuaren hogeita hamar bat plan berregokitzea.
7. Kanpoko ekintza: Nafarroako enpresen nazioartekotzea bultzatzea; Europar Batasunaren bultzatze-planekin eta estrategiekin bat egitea; eta Europako programak eta laguntzak monitorizatzea.

separador


responsabilidad compartida

PARTE HARTZEKO PLANA

Plana arrakastatsua izan dadin, beharrezkoa da diseinuan Nafarroako gizarte zibila eta erakundeak inplikatzea. Horretarako, parte hartzeko gonbita luzatuko zaie honako hauei: erakunde publikoak eta pribatuak (Nafarroako Gobernua eta Parlamentua, Kontseiluak eta Foru Administrazioko organo elkargokideak, toki-erakundeak, talde profesionalak, unibertsitateak, e.a.), erakunde eta agente ekonomikoak eta sozialak (sindikatuak, enpresa-erakundeak, zentro teknologikoak, toki-ekintzako taldeak, agente sektorialak, e.a.) eta gizarte zibila (eztabaida eta ezagutza foroak, elkarte eta talde sozialak, berrikuntza sozialeko erakundeak, tokiko ekimenak, e.a.).

Azkenik, herritar guztiei deia egin zaie krisi honetatik ateratzeko egokitzat jotzen dituzten ekarpenak eta estrategiak aurkezteko.